A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проекти

Co-Wanda

Проект:
Co-Wanda
Convention on waste management for inland navigation on the Danube
Продължителност на проекта:
24 месеца октомври 2012 – септември 2014 г.)
Общ бюджет на проекта:
1 719 870 €
Бюджет на ИАППД в проекта:
69 802 €

Въз основа на констатациите, направени по време на предходния проект WANDA, основна задача на CO-WANDA е да стартира инициативата за разработването на документ, който да предостави ясни правила и насоки за управлението на отпадъците от корабоплаване.

Всички дейности и мерки, заложени в проекта, са насочени към разработването на Международна конвенция за отпадъците от корабоплаване по р. Дунав, чрез която се хармонизира управлението на тези отпадъци по цялото поречие на реката. Партньори от страни членки на ЕС, както и от страни извън ЕС продължат своето тясно сътрудничество, което е дори разширено и с привличането на нови партньори. Международни организации от сферата на корабоплаването по вътрешните водни пътища, опазването на околната среда, както и заинтересовани лица, администрации и изследователски институти в качеството си на наблюдатели подкрепиха разработването и постигането на общо споразумение относно предаването и приемането на отпадъците от корабоплавателна дейност.© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]