A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проекти

NEWADA

Проект:
NEWADA
Network of Danube Waterway Administrations – data & user orientation
Продължителност на проекта:
36 месеца (април 2009  г. – март 2012  г.)
Общ бюджет на проекта:
2 864 546€
Бюджет на ИАППД в проекта:
346 000€

NEWADA е първият проект, свързващ водните администрации от всички придунавски държави.

В рамките на този проект различните институции, отговорни за управлението и поддържането на плавателния път на р. Дунав, установиха мрежа (система), целта на която е да се хармонизират техните дейности, планове за действие, да се обменя опит и най-добри практики и да се инициират определени общи действия.

В съответствие с Европейската транспортна политика (напр. NAIADES) проектът предвижда и предоставянето на платформа за обмен и разпространяване на знания, свързани с подходящия за реката речен инженеринг и нейното поддържане, както и с опазването и възстановяването на околната среда в съответствие с Европейската рамкова директива за водите.© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]