A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Проекти

DanubeSediment_Q2

DanubeSediment_Q2 се финансира от Програма „Дунавски регион“ 2021-2027 (съфинансирана от ЕС) и има за цел да подобри управлението на количеството и качеството на седиментите в басейна на река Дунав за постигане на екологични цели. 

Основният резултат е първият Интегриран план за управление на седиментите (ISMP) за басейна на река Дунав. Ние ще препоръчаме конкретни решения и опции за мащабиране, които да бъдат взети от Международната комисия за опазване на река Дунав (ICPDR) в следващия План за управление на басейна на река Дунав, както и в Плана за управление на риска от наводнения. За да се постигне това за първи път, ще бъде подобрена и разширена комбинирана мрежа за мониторинг на количеството и качеството на седиментите и резултатите (i) нов метод за хидроморфологична оценка и (ii) метод за оценка на риска от седименти. 

От изключително значение са мерките за управление на седиментите, разработени в новаторски съвместен дизайн. Поради тази причина заинтересованите страни са активно включени в дискусията от самото начало. Техните нужди се вливат директно в проекта. За разработване на нови мерки се извършва мониторинг и оценка, и се разработват компютърни модели въз основа на казуси, както и на тестове на физически модели. Освен това се разработват нови методи за оценка на хидроморфологията и риска от въздействието на нарушен седиментен баланс. 

Целите на проекта са:

· Подобрен мониторинг на седименти, управление на данни и методи за оценка в басейна на река Дунав;

· Осъществимост на практически решения за справяне с промяната на седимента, създадени съвместно със заинтересованите страни;

· Разработен трансграничен интегриран план за управление на седиментите за басейна на река Дунав.

Бюджет на ИАППД по проекта:

· Европейско финансиране – 80% (Програма „Дунавски регион“) – 39200.14€

· Национално съфинансиране – 15% (МРРБ) – 7350.03€

· ИАППД – 5% - 2450.01€

Допълнителна информация можете да намерите тук: 

https://interreg-danube.eu/projects/danubesediment-q2 

 © Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]