A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Агенцията / Регулаторен режим

Регулаторен режим

Издаване на разрешително за ползване на воден обект - река Дунав, с цел изземване на наносни отложения (чл. 46, ал.1, т.4 от ЗВ)

Необходими документи (формуляри - тук)

  1. Заявление за издаване на схема (скица) на заявения участък.
  2. Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Дунав.
  3. Заявление за изменение (по чл. 72, ал.1, т.2 от ЗВ) и/или продължаване срока (по чл. 78, ал.1 от ЗВ) на разрешителното за ползване на воден обект.

Допълнителни указания:

Всички документи и запитвания по процедурата за издаване разрешително за ползване на воден обект може да изпратите на: Този адрес - адрес електронна поща
Лице за контакт: Розалина Танкова-Хинкова

Публичен регистър
Публичен регистър на разрешителни за ползване на повърхностен воден обект за изземване на наносни отложения
Прегледайте или изтеглете файл за Публичен регистър от тук

Доклад за осъществен контрол
Доклад за осъществен контрол върху дейности, свързани с издаване на разрешителни за изземване на наносни отложения - 2022 г.
Прегледайте или изтеглете файл за Доклад за осъществен контрол от тук

Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите
Обявяване на процедура за изменение на разрешително № РВО-54/11.01.2023 г. в участък от km 602.000 до km 601.500 с титуляр "ЕВРОКВАРЦ МВ" ООД, гр. Плевен (публикувано на 19.09.2023 г.)
Прегледайте или изтеглете файл за Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите от тук

Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите
Обявяване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект в участък от km 693.000 до km 691.300 със заявител "Дунавски драгажен флот - Мизия" ЕООД, гр. Вълчедръм (публикувано на 8.2.2023 г.)
Прегледайте или изтеглете файл за Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите от тук

Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите
Обявяване на процедура за изменение на разрешително № РВО-14/16.10.2015 г. в участък от km 601.500 до km 601.000 с титуляр "ЕВРОКВАРЦ МВ" ООД, гр. Плевен (публикувано на 20.07.2022 г.)
Прегледайте или изтеглете файл за Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите от тук

Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите
Обявяване на процедура за изменение на разрешително № РВО-28/11.01.2013 г. в участък от km 555.500 до km 553.500 със заявител "Драгажен флот - Истър" АД, гр. Свищов (публикувано на 17.03.2022 г.)
Прегледайте или изтеглете файл за Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите от тук

Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите
Обявяване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект в участък от km 602.000 до km 601.500 със заявител "Еврокварц МВ" ООД, гр. Плевен (публикувано на 8.12.2021 г.)
Прегледайте или изтеглете файл за Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите от тук

Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите
Обявяване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект в участък от km 557.700 до km 558.200 със заявител "Дунав инерт" ООД, гр. Свищов (публикувано на 29.11.2021 г.)
Прегледайте или изтеглете файл за Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите от тук

Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите
Обявяване на процедура за изменение на разрешително № РВО-42/02.07.2018 г. в участък от km 638.000 до km 637.800 с титуляр "ЕВРОКВАРЦ МВ" ООД, гр. Плевен (публикувано на 23.09.2020 г.)
Прегледайте или изтеглете файл за Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите от тук

Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите
Обявяване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект в участък от km 678.000 до km 676.400 със заявител "Фериботен комплекс" АД, гр. София (публикувано на 2.09.2020 г.)
Прегледайте или изтеглете файл за Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите от тук

Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите
Обявяване на процедура за изменение на разрешително № РВО-13/08.08.2011 г. в участък от km 693.000 до km 691.000 с титуляр ДДФ ЕАД, гр. София (публикувано на 23.01.2020 г.)
Прегледайте или изтеглете файл за Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите от тук

Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите
Обявяване на процедура за изменение на разрешително № РВО-27/03.04.2012 г. в участък от km 806.200 до km 808.500 с титуляр "Драгажна компания Тимок“ ООД, гр. Видин (публикувано на 23.01.2020 г.)
Прегледайте или изтеглете файл за Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите от тук

Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите
Обявяване на процедура за изменение на разрешително № РВО-23/09.08.2011 г. в участък от km 783.000 до km 782.000 с титуляр „Дунавски драгажен флот Видин“ АД, гр. Видин (публикувано на 23.01.2020 г.)
Прегледайте или изтеглете файл за Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите от тук

Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите
Обявяване на процедура за изменение на разрешително № РВО-10/08.08.2011 г. в участък от km 787.000 до km 786.000 с титуляр „Дунавски драгажен флот Видин“ АД, гр. Видин (публикувано на 23.01.2020 г.)
Прегледайте или изтеглете файл за Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите от тук

Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите
Обявяване на процедура за изменение на разрешително № РВО-9/08.08.2011 г. в участък от km 815.000 до km 812.000 с титуляр „Дунавски драгажен флот Видин“ АД, гр. Видин (публикувано на 23.01.2020 г.)
Прегледайте или изтеглете файл за Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите от тук

Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите
Обявяване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект в участък от km 502.500 до km 501.000 със заявител "ДДФ-Инвест" АД, гр. Русе (публикувано на 15.01.2020 г.)
Прегледайте или изтеглете файл за Съобщения по чл. 62 "а" от Закона за водите от тук


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]