A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Агенцията / Конфликт на интереси

Конфликт на интереси

Декларации по чл. 35, ал. 1, от ЗПКОНПИ на служителите на ИА ППД

1. Декларации на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, назначени след влизането в сила на закона

Лицата, заемащи висши публични длъжности и тези по § 2, ал. 1 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, назначени след 22 януари 2018 г., чиито орган по назначаване е изпълнителния директор на ИАППД, са подали в срок декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

2. Декларации за имущество и интереси по чл. 35 ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Част II: Интереси


 

Регистър
Регистър по чл. 41, ал. 1 от ЗПКОНПИ.
Прегледайте или изтеглете файл за Регистър от тук


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]