A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Агенцията / Достъп до информация

Достъп до информация

Как да получите достъп

Право на достъп до обществена информация и право на повторно ползване на информация от обществения сектор има всяко физическо лице – български гражданин, чужденец и лице без гражданство, както и юридическите лица.

Достъп до обществена информация и информация за повторно използване се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Можете да подадете заявление:

Вашето заявление ще бъде разгледано в съответствие с правилата и в сроковете по Закона за достъп до обществена информация

Отговорно лице: Иваничка Енчева, директор АПФСО

Информация

Информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп:
- не е предоставяна информация повече от три пъти.

Съгласно „Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация“, издадена от министъра на финансите, са определени следните цени за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ:

Вид на носителя Количество Норматив
за разход
1. Хартия А4 1 лист 0.01 лв.
2. Хартия А3 1 лист 0.02 лв.
3. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 1 стр. 0.02 лв.
4. Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 1 стр. 0.04 лв.
5. CD диск 700 MB 1 бр. 0.26 лв.
6. DVD диск 4.7 GB 1 бр. 0.30 лв.
7. DVD диск 8.5 GB 1 бр. 0.67 лв.
8. USB флаш памет 4 GB 1 бр. 3.46 лв.
9. USB флаш памет 8 GB 1 бр. 5.72 лв.
10. USB флаш памет 16 GB 1 бр. 7.93 лв.
11. USB флаш памет 32 GB 1 бр. 9.47 лв.

2023 г.
Отчети за достъп
Прегледайте или изтеглете файл за 2023 г. от тук

Вътрешни правила
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация и повторното и́ използване
Прегледайте или изтеглете файл за Вътрешни правила от тук

Списък
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване
Прегледайте или изтеглете файл за Списък от тук

Списък на категориите класифицирана информация
Списък на категориите класифицирана информация, съставляваща служебна тайна в отраслите транспорт, информационни технологии и съобщения
Прегледайте или изтеглете файл за Списък на категориите класифицирана информация от тук

2022 г.
Отчети за достъп
Прегледайте или изтеглете файл за 2022 г. от тук

2021 г.
Отчети за достъп
Прегледайте или изтеглете файл за 2021 г. от тук

2020 г.
Отчети за достъп
Прегледайте или изтеглете файл за 2020 г. от тук

2019 г.
Отчети за достъп
Прегледайте или изтеглете файл за 2019 г. от тук

Заявление
Заявление за достъп
Прегледайте или изтеглете файл за Заявление от тук

Протокол
Протокол за устно заявяване
Прегледайте или изтеглете файл за Протокол от тук

Заявление
Заявление за повторно използване
Прегледайте или изтеглете файл за Заявление от тук


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]