A+ A A- | Търсене | Kарта на сайта | Контакти | English
Начало Проекти
Начало / Агенцията / За Агенцията

За Агенцията

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" е юридическо лице със седалище в град Русе - второстепенен разпоредител с бюджет към Министерство на транспорта и съобщенията и осъществява своята дейност съгласно Закона за морските пространства вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, Закона за администрацията, Закона за водите, Устройствения правилник за дейността на ИАППД и други нормативни актове.

ИАППД в съответствие с чл. 54 от Закона за администрацията е администрация към министъра на транспорта и съобщенията за административно обслужване на физически и юридически лица, както и за изпълнение на дейности и услуги, свързани с осигуряването на дейността на органите на държавната власт за безопасно корабоплаване в съответствие с вътрешното и международното право, относно поддържането на условията и обезпечаване сигурност за корабоплаването по р. Дунав.


© Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” [правна информация] [декларация за достъпност]